Hae tuotteita

Tuotehaku


TuoteryhmätMaksutavat

Suomen Verkkomaksut

Klarna

Tilaa laskulla Verkkokaupasta saa myös tarjouspyynnön

PELASTUSSUUNNITELMA

Pelastussuunnitelma

Ensimmäistä kertaa pelastussuunnittelun tarkoitusta määritellään keskeisiltä osiltaan jo lain tasolla. Asetustason määrittelyä on supistettu.

Lisätiedot

INFO


Heinäkuussa 2011 voimaan tulleiden pelastuslain (379/2011) sekä valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) onnettomuuksien ennaltaehkäisyä koskevilla muutoksilla on merkittäviä vaikutuksia pelastussuunnitelmien laadintaan. Ensimmäistä kertaa pelastussuunnittelun tarkoitusta määritellään keskeisiltä osiltaan jo lain tasolla. Vastaavasti asetustason määrittelyä on supistettu. 

Tärkeä osa turvallisuuden edistämisessä on laatia ja pitää ajan tasalla pelastussuunnitelma. Suunnitelma ennakoi ja ennaltaehkäisee uhkaavat vaaratilanteet. Pelastussuunnitelma on asiakirja, jonka tehtävä on toimia työvälineenä rakennuksen omistajan, haltijan, toiminnanharjoittajan, ja muun yhteisön turvallisuutta kehittävässä työssä.

Pelastussuunnitelman laadinnan ja toteuttamisen kautta asuinkiinteistö tekee turvallisuustyötään ja vastaa siten siihen turvallisuustehtävään, joka sille on asetettu ja joka toisaalta on hyvin perusteltavissa asukkaiden oman edun kannalta.

Suomessa syttyy yli 2000 asuntopaloa vuodessa. Lisäksi asunnoissa tapahtuu vuosittain yli tuhat sellaista vaaratilannetta, jossa palon alku uhkaa levitä rakennuksessa. Tulipaloissa menehtyy ja vakavasti loukkaantuu noin sata henkilöä vuodessa, koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa menehtyy yli 2500 henkilöä ja vammautuu kymmeniä tuhansia. Asuinkiinteistöjen kiinteistö- ja kotivakuutukset korvaavat tuhansia vahinkoja vuosittain. Asuinkiinteistöjen kiinteistövakuutuksista korvataan palovahinkojen aiheuttamia omaisuusvahinkoja vuosittain noin 30 miljoonalla eurolla. Kotivakuutuksista vastaavia vahinkoja korvataan miltei 70 miljoonalla eurolla vuosittain. Kotivakuutukset korvaavat vuosittain yli 20 000 vuotovahinkoa, joiden korvaussumma nousee yli 80 miljoonan euron. Kiinteistövakuutuksista korvataan vuosittain yli 10 000 vuotovahinkoa ja yli 40 miljoonan euron korvaussumma.

Pelastussuunnitelman tulee sisältää suunnitelman niistä toimenpiteistä, joiden avulla suunnitelman tekijä pyrkii toiminnassaan ja rakennuksessaan ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä. Lisäksi suunnitelmassa on varauduttava omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa sekä varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin he omatoimisesti kykenevät.

Pelastuslaki 379/2011 14 § - Omatoiminen varautuminen

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

1) ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä;

2) varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa;

3) varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät;

4) ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.

Edellä 1 momentissa säädetty koskee myös muualla kuin rakennuksessa harjoitettavaa toimintaa sekä yleisötilaisuuksia.

Lähde: Sisäasiainministeriö.

Eurofiren edustaja käy asiakkaan kanssa yhdessä läpi pelastussuunnitelman eri kohdat huomioiden mahdolliset vaaranpaikat, laadimme suunnitelman ”käsikirjoituksen” sekä teemme piirustukset tuotantorakennuksesta tai taloyhtiöstä sekä asemakaavasta.

 

Tuotemerkkejämme

3MANSELBILSOMBurnFreeCEDERROTHDuPont TychemDuPont TyvecDynamecoEARETRAEUREXHAIXHalleyHoward LeightICASJOBMANJokasafeKCLKEY-BAKKiddeLeathermanLedLenserMaster LockMOLDEXMSANordicPELTORPerfefct fitPremex Eco ProPremex green pointPREMEX SPORTPREMEX TOOLSProBeltPROTECTSalvequickSAVETTSempercareSHOWASIEVISUOMIAVAINTAIGAuvexVEGA HOLSTERVictorinoxWhite POINT